Rabu, 26 Mei 2010

Tugas Layang Ulem (resmi)

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
SMP Negeri 3 Pati
Jl. Kol. Sugiyono No. 17 Pati Telp. (0295) 381777No : 01/PK/IX/2010 Pati, 16 April 2010
Kagem sedherek
Bab : Ulem guru kaliyan siswa SMP N 3 Pati
ing dalem

Salam taklim,
Panjenengan kula aturi rawuh ingkang adicara perpisahan siswa kelas IX ingkang badhe dipunwontenaken:

dinten/tanggal : Sabtu, 8 Mei 2010
panggenan : Lapangan Basket SMP Negeri 3 Pati
wekdal : tabuh 08.00 - rampung
wigatos : Perpisahan siswa kelas IX

Saking kawigatosan panjenengan, kula aturaken matur nuwun

Taklim kula
Pembina OSIS Ketua OSIS


Etty Rustina Zaenury Umam
Pangarso SMP Negeri 3 PatiSariyono, S.Pd
NIP. 196308181988031020


Tugas Layang Ulem (mboten resmi)

Undangan kagem:
...............
ing dalem

Assalamualaikum Wr. Wb.
Kanthi nyenyuwun rahmatipun Gusti Allah saha sampun maringi wilujeng ing samudayanipun, kula badhe ngawontenaken tasyakuran adicara ulang taun anak kula (Sri Susilo Bambang Hidayat) ingkang ke 12. Adicara menika benjing:

dinten/tanggal : Jum'at Kliwon, 31 Desember 2012
panggenan : Griya kula Desa Trangkil RT 02/RW 02 (sandhing kuburan)
wekdal : tabuh 24.00 - rampung

Ing wangsa menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan, kula ngaturaken agunging panuwun
Wassalamualaikum Wr. Wb.


Saking kula


Sri Sultan Soewardi Soetara
(tiyang sepuhipun Sri Susilo Bambang Hidayat)